Hage og plen - Liten husservice

Liten husservice
Gå til innhold


   
       -små påbygginger, reparasjoner og rengjøring
           - montering og reparasjon av treverk
           - betong, sement, stein og pukk
           - gress - såing eller legging av gressmatte
                     - plenklipp
           - blomster
           - trehogst
           - flisekutter

Tilbake til innholdet